Hjem
Anvendelsestilfælde
Efter metode
Cyberrisikostyring

Vurder systematisk risici for at målrette dine ressourcer optimalt.

Risikostyring er en af de vigtigste måder, du bør bruge til at evaluere de sikkerhedsforanstaltninger, du har omkring dine dataaktiver. Lad ikke din organisation være sårbar!

Store og små virksomheder, kommuner og organisationer har tillid til privatlivsmodellen.

Automatisér, hvor det er muligt

Vi identificerer automatisk relevante informationssikkerhedsrisici og forbinder de nuværende kontroller, når du aktiverer opgaver på Cyberday.

Systematisk proces

Smarte værktøjer kan sikre, at alle udfører risikostyring på samme måde, og at resultaterne ikke forvrænges forkert.

Forbundet med ISMS

Lad ikke risikoanalysen stå som en løsrevet gren, men forbind behandlingen af risici med ISMS og dets overvågningsmuligheder.

Automatisk identifikation af risici og sammenkobling af nuværende kontroller

Når du aktiverer en opgave på Cyberday, dokumenterer vi automatisk de relaterede risici i risikoregistret. Disse oplysninger hjælper din risikovurdering, da du forstår, hvad der allerede er gjort for at kontrollere risikoen.

Vurdere risici og vide, hvor du skal investere

Ved at evaluere risici peger du på de bedste sikkerhedsinvesteringer. Hvis risikoniveauet forekommer uacceptabelt, sørger Cyberday for, at der iværksættes en behandling. Du kan justere din egen risikovurderingsskala og tilføje instruktioner for at sikre, at alle udfører vurderingen efter de samme principper.

Udarbejd en behandlingsplan for uacceptable risici ved at sammenkæde nye opgaver

Ved risikobehandling beslutter du den relevante behandlingsmetode. Når du mindsker risici, kan du vælge fra et stort bibliotek af bedste praksis-kontroller, der er afledt af en lang række sikkerhedsstandarder. Behandlingsplanen gemmes på risikokortet.

Se et resumé fra tabelvisning (dvs. risikoregister)

Arbejdet på Cyberday skaber automatisk mange identificerede risici. Din opgave er at udvælge relevante risici til evaluering og de mest presserende til behandling. Når behandlingsplanen er gennemført, kan den resterende risiko evalueres, og risikoen kan derefter lukkes.

Risikostyringsproceduren samler alt dette i ét dokument

Risikostyringsproceduren forklarer, hvordan risikostyringen i organisationen gennemføres. Proceduren i Cyberday er dynamisk, hvilket betyder, at proceduren sammen med tekstbeskrivelsen indeholder et live-resumé af risikostyringsresultaterne. Proceduren kan nemt deles via Teams for en revisor eller virksomhedens ledelse.

Sikre en konsekvent risikovurdering med fælles retningslinjer

Når du begynder at skabe din egen bedste praksis for risikostyring, kan du dele den med den *automatiserede enhed 'Risk owners'* via Cyberday. Det er f.eks. vigtigt at minde risikoejerne om definitionerne på jeres risikoskala, og om, hvad alvorlig indvirkning f.eks. betyder niveau 3/5.